อังกฤษยกย่องให้ ‘ทางม้าลาย'บนถนน‘แอบบี ' บนปกอัลบั้มของวงเดอะบีเทิลส์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

ทาง ม้าลายบนถนน "แอบบี โรด" ซึ่งปรากฏอยู่บนปกอัลบั้มของวงเดอะบีเทิลส์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "มรดกทางวัฒนธรรม ชั้นที่ 2" และถือเป็นทางม้าลายแรกที่ได้รับเกียรตินี้ เนื่องจากคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมของอังกฤษเล็งเห็นถึง "ความสำคัญด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์"ของประเทศ