ภาพถ่าย เวียดนามในอดีต สมัยยุคสงคราม เป็นอย่างไรไปชม


ภาพถ่าย ประเทศเวียดนามในอดีต สมัยยุคสงครามเวียดนาม ภาพถ่ายสมัยทหารอเมริกัน เข้าไปตั้งฐานทัพในเวียดนามใต้ สงครามเวียดนาม ว่ากันว่าเป็นสงครามที่ฆ่าฟันชีวิตมากที่สุดสงครามหนึ่ง ลองไปชมวิถีชีวิตของทหาร เเละคนเวียดนามในยุคนั้นดูครับ ว่าจะเป็นอย่างไรไปชม


ที่มา : www.kapook.com